Grafické práce, návrhy log, překreslení do křivek...

Provádím veškeré grafické práce. Například návrh loga a vizuální identity Vaší firmy. Také grafické návrhy vizitek, letáků, plakátů nebo polepů vozidel. Grafickou přípravu pozvánek, novoročních přání, ale také katalogů zboží či exponátů.
Grafické služby však můžete využít také například pokud potřebujete překreslit nějakou grafiku či logo z rastrové podoby do křivek pro další budoucí zpracování. Může se jednat pro potřebu převodu pro technologii potisku triček, výrobu razítka nebo třeba polep vozidla. Ostatně motiv pro potisk triček mohu samozřejmě graficky připravit včetně realizace nebo jen poradit vhodnou technologii potisku.


Tvorba webových prezentací a animovaných i statických bannerů

Navrhnu a vytvořím vhodné řešení Vaší firemní webové prezentace. Statické webové stránky, které je možné aktualizovat pouze se znalostí programovacího kódu nebo dynamické webové stránky založené na redakčním systému, dávající možnost aktulizace i bez znalosti programování.
Statické prezentace mohu dle situace navrhnout od základu například pro dosažení co nejbližšího přiblížení k Vámi požadované podobě nebo za použití jako základu nějakého dostupného již předpřipraveného řešení.
K tvorbě prezentací založených na redakčním systému požívám systém Joomla pro, který můžu navrhnout a vytvořit zcela novou originální šablonu. Nebo si můžete vybrat z širokého výběru placených nebo zdarma dostupných šablon. Jedná se o velmi rozšířený systém s velkým vyýběrem placených nebo zdarma dostupných komponent a modulů. Takže Váš nový web může splnit Vaše nejrůznorodější požadavky.


Polepy vozů, výloh, vývěsních štítů...

Ať už se jedná o polep vozidla řezanou grafikou nebo polep okna automobilu či oken firmy okenní samolepkou s vytištěnou grafikou, která je z vnitřní strany průhledná vždy Vám polep rád zrealizuji.
Je také možné zpracování návrhu celopolepu vozu a jeho následná realizace ve spolupráci s firmou Unique design, která má v tomto ohledu dlouholeté zkušennosti a ty nejlepší reference.


Světelná reklama, označení provozoven...

Označení provozovny je možné nejen polepem oken či výloh, ale také výrobou cedulí z nejrůznějších materiálů a tvarů. Desky je možné polepit řezanou nebo plnobarevnou tištěnou grafikou. Vyrábím také atypické 3D nápisy z plexiskla nebo jiných materiálů.
Navrhuji a vyrábím také světelnou reklamu nejrůznějšího provedení. Od klasických jednostranných boxů na zeď jako označení firmy nebo jako prosvětlené menu restaurace přes oboustranné výstrče až po originálně navržené řešení. U všech světelných reklam upřednostňuji LED světelné zdroje.


Tiskoviny, tisk na desky, plachty...

Tisk veškerých grafických návrhů mě pomáhají v potřebné kvalitě zrealizovat vybraní dodavatelé.
Mohu tak dodat kompletní řešení ať už se jedná o malonákladový tisk, velkonákladový tisk, velkoformátový tisk na samolepky, bannery i přímo na desky a materiály do síly 5cm.